DE GLORIEDAGEN VAN KASTEELTERREIN TROJE

Het kasteelterein Troje heeft een lange en enerverende geschiedenis. Deze begint in de vroege middeleeuwen met de adelijke familie “de Heren van Troje”. Na deze tijd is het complex als vliedberg en zelfs als bunker gebruikt! Lees hier snel meer van op deze pagina.

De geschiedenis van de berg van Troje, gelegen aan de Monsterweg te Borssele, begint in de vroege middeleeuwen. Op de vliedberg stond de hoofdburcht van de Heeren van Borssele. Deze adellijke familie kreeg in de zevende eeuw het gebied of de ‘heerlijkheid’ van West-Borssele in bezit. Het gebied omvatte de dorpen Coudorpe, Ellewoutsdijk, Everinge, St. Katharinakerke, Monster, Oostkerke, Westkerke, Te Wijk en Wolfartsdorp.

Afbeelding hoofdburcht Heeren van Borssele

Naast de vliedberg stond de voorburcht van de familie Van Borssele, waarin deze bij tijd en wijle verbleef. Meestal waren de Heeren echter elders in het land, waar ze als Graaf van Holland en Zeeland ook woonkastelen bezaten. Het complex diende naast woonresidentie ook als beschermende burcht voor het dorpje Monster, wat op de plaats van het huidige dorpsplein van Borssele gelegen was.

De versterking was van groot belang vanwege de aanvallen van de Noormannen, die West Borssele in de negende eeuw regelmatig binnenvielen. De eerste bewoner van het kasteel, Graaf Ludolf, wist in 868 de Noormannen te verjagen uit Zeeland en kreeg daarom als eerste in een rij van twaalf de titel ‘Heer van Borssele’.

Waar vaak gedacht wordt dat er tot diep in de vijftiende eeuw een kasteel heeft gestaan, blijkt het tegendeel waar te zijn.

Graaf Floris sloot de rij van opvolgers vanwege connecties met de alom gehate Heer van Vlaanderen. Deze laatste was niet erg geliefd in de Nederlanden. Uiteindelijk werd Floris afgezet en de familie werd de opvolging en de overname van het bezit ontzegd. Het ging nog een stap verder toen in 1301 al het bezit van Floris vernietigd werd verklaard.

Recent onderzoek legde de link tussen dit feit en de verdwijning van de burcht op de Trojeberg. Waar vaak gedacht wordt dat er tot diep in de vijftiende eeuw een kasteel heeft gestaan, blijkt het tegendeel waar te zijn. Alle stenen gebouwen van de voorburcht en de hoofdburcht zijn vermoedelijk in de vijftig jaar na de gebeurtenissen in 1301 verdwenen.

Er is na dat jaar geen enkele bron te vinden die de burcht, op welke wijze dan ook, vermeldt. Wat is gebleven is de berg van Troje, een herinnering aan de gloriedagen van de Heeren van Borssele.

TERUG NAAR OVERZICHT